Antonín (Ulrych) Kamenický

Z Pražský pantheon
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

29.7.1899 Semechnice u Opočna

21.3.1942 Mauthausen

Zahynul v německém koncentračním táboře


PD s bystou,F.David 1962

Náměstí W.Churchilla 1938/4

(Vysoká ekonomická škola - odstraněna 1990)


Český marxistický ekonom.Napsal první populární výklad "Základy marxistické ekonomie"(1937).Člen protifašistického hnutí 1939-41.


"Dějinný vývoj lidstva probíhá podle společenských zákonů, nezávislých na vůli,úmyslech a vědomí lidí.Tyto zákony jsou určovány způsobem výroby hmotného života,způsobem,který podmiňuje vůbec sociální,politický a duševní vývoj lidstva." A.Ulrych:v úvodu Základu marxistické ekonomie


V roce 1936 jej požádalo vedení Komunistické strany Československa o napsání stručného přehledu Marxovy ekonomické teorie.Napsal jej brzo a v úvodu poznamenal,že "...jde vlastně o první pokus o ucelený a sou- stavný nárys základů marxistické ekonomie.Přihlíží k českým poměrům a nej- novější hospodářské skutečnosti,nechce ulpět - jak se to dosud dělo - jen na popularizaci I.dílu Marxova Kapitálu".

Kamenického knížku vydal nakladatel Prokop s titulkem: Jan Ulrych "Základy marxistické ekonomie".Zakrátko byla rozebrána.Při zalistování knížkou z prvního pohledu překvapí její logika učlenění.Koneckonců byla napsána pro lidí denní lopoty,kteří neznají teorii a ta jim proto musí být vysvětlována na poznatcích jejich běžného života.Ekonomickými pojmy se tu neháže,pojmy se vysvětlují a navíc,není to nějaký výtah z Marxova Kapitá- lu,ale praktická aplikace teorie na současnou ekonomiku světa i ČSR.Ne- nmapsal ji profesorský teoretik,ale vysoce poučený praktik.Jenom německá okupace zabránila druhému nakladatelskému vydání a proto vyšlo jenom vydá- ní v několika exemplářích a ilegálně za okupace.

Jméno Kamenický se objevilo už v Neumannově "Červnu" začátkem 20. let vedle statí Vančury,Seiferta,Hory,Wolkera.Bylo mu dvaadvacet.A pak se se objevily jeho překlady ekonomických statí ze švýcarského časopisu "Le réveille".Brzo překládal i z časopisů německých i anglických a jeho jméno problesklo i v jiných listech.Kamenický začal glosovat ekonomiku mladé republiky,jejiž základy stavěl Rašín.Žádná zvláštnost,ano,jenže to navíc je v tom,že mladík se musel živit sám,po večerech studovat obchod- ní akademii a potom po večerech studovat práva.Kamenický tudiž nebyl stu- dentem hýčkaným dostatkem.Musel se brzo starat sám o sebe.

Otec byl učitelem obecné školy v Opočně,pak v německém Broumově,Do- brušce a brzo zemřel.Syn žil s maminkou a "měšťanku" dokončil v pražském Karlíně,kam se po otcově smrti přestěhovali.Žili z ruky do úst,jenže vel- ký talent bídou trpí,ale nazaniká.Jan se sám doučil němčinu,naučil se fran- couzštině,angličtině a ruštině,čili zvládl čtyři jazyky.A při poslíčková- ní v bance dostudovával gymnasium a pak vystudoval i právnickou fakultu.

Byl prý tichý,pracovitý a málokdo věděl,jak drahý je mu čas. Doslova se "vydřel" na místo právníka Banky pro obchod a průmysl a celý čas v bance neztratil přehled po vývoji ekonomické teorie a o ekonomi- ckých otázkách,než se dal do studia Marxova díla.Kolegové za nim chodili o finanční,pracovní radu a on neodmítl a tím se stal nejmenovaným mluvčím jejich životních zájmů..Šalda by řekl,že byl člověkem "uhlířské víry",či- li vědecky poučené "víry".Znal teorii např. otce teorie volného trhu A.Smidta i jeho Etiku,jako regulátora mravnosti.A byl si vědom Kantovy repliky na volný trh poznámkou,že život musí být svobodny,ale musí být rov- něž sociálně snesitelný.Evangelium mu byla svoboda a život polidsku.

Ve 30.letech tichý,precizní úředník banky,advokát a ekonom glosoval příčiny světové hospodářské krize.Psal o její příčině a jejim dopadu na občany ČSR.Když německé okupační úřady převzaly Banku pro obchod a prů- mysl,Kamenický odešel do Svazu pro mléko,tuky a vejce.Ale ještě v době předtuch,co přijde,se s vydavatelem Prokopem na žádost Komunistické stra- ny ujal napsání knížky,jež nakladatel vydal v roce 1937.Především upozor- nil na její dobovou účelnost,že ji psal tak,aby nebyla jen teorií,ale i vodítkem po mapě ekonomického dění.Proto je jeho knížka naplněna tolika hmatatelné konkrétnosti.

Když chystal s Prokopem 2.vydání byli autor i vydavatel zatčeni ge- stapem v června 1940.V ilegalitě ještě vyšla dvě ilegální vydání cyklosty- lem.Kamenický dodýchal ve vyhlazovacím táboře Mauthausenu.