Bohuslav Brauner

Z Pražský pantheon
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

8.5.1855 Praha

15.2.1935 Praha

Pohřben na Vyšehradě

PD,1955

Hlavova 2030/4 (Chemický ústav-aula)


Český chemik.Přítel Menděljeva a stoupenec jeho periodické soustavy prvků a periodického zákona.Zabýval se především vzácnými plyny a zeminami.Napsal na 170 vědeckých prací v šesti jazycích. Uvedl do Čech jízdu na kole a pravidla anglické kopané.Jeho žák propagátor poznatků vědy Sommer Batěk o něm napsal,že "...u nás v Čechách zaváděl smysl pro přesnou práci.Jinou jeho velkou před- ností bylo,že miloval sport a že v Čechách zavedl jízdu na kole.Jezdil na vysokém kole,což bylo skutečnou ekvilibristickým výkonem.Byl povahy spíše aristokratické a nedovedl se ke svým studentům nikdy snížit...Vů- bec nerád učil."

Byl synem českého politika z roku 1848 JUDr.F.Braunera a bratrem známé české malířky Zdeňky Braunerové.Druhá jeho sestra se provdala za francouzského spisovatele a matka měla často o neustále putující děti starosti.Nejšastěji paní Braunerová pobývala v Paříži u dcery,která se pro- vdané za francouzského spisovate a právě v Paříži ji zastihla smrt.Rodina ji tu nechala zpopelnit,takže byla první Češkou,kterou kdy zpopelnili.Urnu uložili do rodinného hrobu na Vyšehradě.

Bohuslav lnul k chemii od dětsví a celé hodiny vysedával v těsných prostorách chemického ústavu na rohu Myslíkovy a Spálené ulice a posedle experimentoval.Ve dvaadvaceti překvapil svou první vědeckou studií,k níž se připravoval nejenom v Praze,ale i v Heidelberku a Manchestru.A nebylo mu ani šestadvacet,když v Anglii dosáhl hodnosti Berkeley Fellow of Owens College a za dva roky mu doma udělili soukromou docenturu.Těch ocenění bylo víc a všechno jenom dokládalo,že se zrodil jeden z nenadanějších chemiků své doby.

Po habilitaci v Manchestru uznali jeho chemickou erudici tím,že mu udělili členství v Owens College Chemical Society.

Jenže v Anglii jej znali i trochu jinak.Snad racionálně uvážil,že jeho organismus nezbytně potřebuje pohyb a začal ke svéímu sedavému vě- dátorství hladat zdravotní protiváhu.Našel ji.Stejně houževnatě jako vědu začal pěstovat sport.Ale protože byl uvykly dělat všechno důsledně až k do- konalosti,vyspěl ve sportovce,který se mohl profesionalitou měřit s jiný- mi.Málokdo proto doma tušil,že mu sport není jen doplňkem života,ale že je to prpfesionál.

Věda a sport vyvážily jeho život a ve své důslednosti mu život vyva- žovaly do stáří.

Po docentuře mu za pět roků udělili členství v České společnosti nauk a rok na to se stal mimořádným profesorem pražské university.V rodině Braunerů byl z dob obrození vkořeněna rusofilská tradice.I Bohuslav se ještě dobře pamatoval na rok 1867,kdy jel otec v delegaci,kterou vedl Pa- lacký,na slovanskou výstavu do Moskvy,aby tím Češi vyjadřili svůj zásadní nesouhlas se vznikem Rakousko-Uherska.Maďaři si svoje národní práva vybo- jovali,Češi zůstali ve sféře rakouských zájmů natrvalo a naděje na sebeur- čení se Čechům ztratila v nedohlédnu.

Bohuslav snad už jako chlapec slyšel jméno ruského chemika Mendělje- va.Ten se mu stal životní modlou.Studoval jeho systém třídění chemických prvků do tabulky a časem se dokonce s Mendělevem spřátelili.Obhajoval je- ho systém.Později Brauner do Mendělejovy soustavy začlečnil vzácné plyny a vzácné zeminy,jež se staly náplní jeho vědecké práce.Jenže stýkat se později s Rusem,znamenalo podezření policie.Zejména v 1.světové válce měl s tím Brauner opletačky s policií. a byl pod dohledem.

Rejstřík Braunerova chemického studia se neustále rozšiřoval.Zveřej- nil studie o určování arsenu,kobaltu,o fluorescenu,o atomové váze barillia, specifických objemech oxydů atd.Tři studie věnoval chemii vzácných zemin a dvě základní jednici váh atomových.Určil hmotnost lanthanu,ceru,neodymu, praseudymu a samaria.Tím vytoupil na mezinárodní tribunu chemiků.

V roce 1888 Brauner navrhl,aby základem atomové váhy byl kyslík s hodnotou 16.Jeho návrh chemická obec přijala až po dlouhých sedmnácti letech,čili v roce 1905.V tom čase vycházel Ottův naučný slovník a chemi- cká část v něm pochází z Braunerova péra.

Brauner sice nebyl pedagogickým geniem,ale vědcem byl,světem uzná- vaným,na jehož hlas čekaly i renomované mezinárodní autority.

V čem si Brauner úplně získal studenty,byl sport.Na fakultě byl hučavým profesorem,ve sportovních tabulkách lyžování nebo v jízdě na kole se "profesionál" dr.Brown těšil oblibě,protože stával na stupíncích vítě- zů.Jeho zásluhou v Čechách zdomácnělo lyžovánání.Z Anglie rovněž přivezl pravidla populárního fotbalu.Dr.Brown s prof.Bohuslavem Braunerem kráčeli bok po boku až do nejzazšího stáří.