Ivan Sekanina

Z Pražský pantheon
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

31.10.1900 Nové město na Moravě 21.5.1940 Oranienburg-Sachsenhausen Zahynul v německém koncentračním táboře

PD s bystou,T.Konstantinovová 1960 Umělecká 310 (odstraněna 1990)Český právník a publicista.Obhajoval především dělnictvo (advo- kát chudých) a zastupoval Komunistickou stranu Československa. Byl činný v tzv.Lipském procesu (21.9.-23.12.1933).
   Otec učil na gymnasiu v Praze a přátelil se s Šaldou,protože oba

holdovali literární teorii.Po zrození ČSR 28.října 1918 poslal Ivana za bratrem na prostějovské gymnaziu,aby dokončil gymnmasium a zde se za- vzniklo přátelství mezi studenty Sekaninou a o půl roku starším Wolkrem. Pak spolu odešli na studium práv do Prahy.kde se jejich přátelsatví ne- skončilo,ale jenom se vydalo jinými směry,určenými talenty obou studentů.hní.s WolkremSpisovatelka Marie Pujmmanová jeho životní osudyj zpodobila vní postavuvzala za prototyp postavy mladého advokáta Gamzy ve své románové trilogii "Lidé na křižovatce","Hra s ohněm" a "Život proti smrti".Bylo mu tenkráte čtyřiatřicet,když spatřil v Berlíně ohořelé trosky Říšského sněmu,který 27.února 1833 zapálili sami fašisté,aby nastrčili za žháře své odpůrce komunisty.Obvinili ze žhářství na "lipském soudním procesu" (21.9.-23.12.1933) tři bulharské komunisty v čele s Dimitrovem a bývalého německého poslance Torglera.Za svědka měli duševně chorého Holanďana van der Lubbeho.Sekanina odvezl do bezpečí Tor- glerovu dceru,aby se nestala obětí fašistických bojůvek a byl přítomen na průběhu celého lipského procesu.

   Bulhar Dimitrov se hájil sám a jeho obhajoba se změnila v obžalobu

fašismu.Ve své obhajobě použil ono známé Galileovo -"a přece se točí",když mu hvězdáři katolíci hrozili upálením a on odvolal jen proto,aby nebyl

upálen jako hvězdář Giordano Bruno na římském náměstí.A přece se točí kola dějin k lepšímu světu,myslel Bulhar a dokazoval,že žháři jsou ti,co soud vyvolali.Kola dějin se rovněž točí až úplnému zániku fašismu.Sekanina ne- musel jako advokát do pře vstupovat,rozsudek vyřčený před světem musel být:nevinni.

   Sekanina byl znám nejen v Praze jako "advokáta chudých" a právního

zástupce Komunistické strany u soudu.Byl z generace Seiferta,Nezvala,Wol- kra a umělců,k nimž tíhl nejen proto,že jeho otec byl gymnasijní profesor a literát se stykal se Šaldou.Sám rovněž potrápil péro leckdy veršem,ale blíž měl k logice práva,k teorii času.Přistěhovali se z Prostějova na Žiž- kov,kde Ivan chodil do školy s básníkem Seifertem,a roku 1911 přesídlili do zeleně smíchovské Santošky.krátký život.Spolu začali studovat práva a chodívali mezi intelektuály, kteří v poválečném čase hledali humannější vizí budoucí společnosti.

   Sekanina byl teoreticky vzdělaný,kulturně poučený člověk se schop-

ností logické úvahy a bystrého péra.Získal si pověst výtečného právníka který nejenom obstál v teoretických polemikách,ale byl mezi předními teo- retiky své generace.Psal o politice a kultuře do mnoha novin a časopisů a některé z nich,např."Nové proudy","Avantgarda","DAV" rovněž řídil. Na jeho chatu u Svatojanských proudů na Vltavě se za nim sjížděli přátelé Konrád,Biebl,Halas a další k polemickému posezení.Byl výtečným debatérem, který se v tisku utkal i s takovými autoritami,jakou byl otcův i jeho pří- tel prof.F.X.Šalda,který se ke konci 30.let přistěhoval do tzv."Lešehradea" a se Sekaninovým otcem,který tu rovněž bydlel,se stykal.

   V letech 1930 až 1938 působila v Republice skupina vzdělanců "Levá

fronta",která sdružovala levě orientované intelektukály v republice.Svět zvířila hospodářská krize a hrozba Hitlerova Německa,proto bylo o čem pře- mýšlet a něco organizovat."Levá fronta" měla svoje stoupence po celé Repu- blice a vydávala časopis.V jejim čele stáli Teige,Fučík,Václavek,Sekanina, Neumann,Vančura a další kryfejové doby.Otázkami doby bylo:kam půjde svět, jak čelit hrozbě fašismu,v čem se liší různé myšlenkové levé proudy od se- be,co je úkolem socialistických proudů v daném čase,v němž velkou roli hrálo početné dělnictvo,trpce poznamenané dopadem hospodářské krize.

   Sekanina uvedl velkou "generační diskusi",která hledala cesty k utvá-

ření nové kultury a jejich základů.Byl s Nezvalem v roce 1934,kdy ČSR u- znala SSSR "de iure",na zakládajícím sjezdu Sovětských spisovatelů,který řídil a úvodní přednáškou zahájil Maxim Gorkij.A byl rovněž mezi těmi,kdo po uznání SSSR vstoupil do organizace "Svazu přátel SSSR",jehož cílem by- lo informovat o novém Rusku.

   Nacisté si zapamatovali Sekaninovu aktivitu v době nástupu Hitle-

ra k moci (1934).Věděli,že organizoval s přáteli i pomoc demokratickému Španělsku,jehož demokraticky zvolenou vládu napadl s pomocí Německa a Itá- lie gen.Franco.Byl členem delegace,která odjela na konferenci do Madridu a samozřejmě,že nemlčel v tisku.

   Nacisté měli dokonale zmapovány politické aktivity předních činite-

lů ČSR a bylo jisté,že po 15.březnu 1939,kdy nacisté provedli podle Hit- lerova programu z 5.3.1938 akci Fall grun,čili přepadení Československa, bude na seznamu nežádoucích mezi prvními i JUDr.Sekanina.Gestapo si pro něj skutečně přišlo den 15.březnu 1939,čili po vstupu Hitlera na Pražský hrad dne 16.března 1939.Vzdoroval jejich výslechům rok,než jej v nedožité čtyřicítce při výsleších utloukli.

   Snad to byl jeho popel,který nacisté přiložili k oznámení o jeho

úmrtí rodině.Je uložen v pomníku u hrobky rodičů na Malvazinkách.