Jan Brokoff

Z Pražský pantheon
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

Johann Brokoff či Brokof

23.6.1652 Spišská Sobota

28.12.1718 Praha

Pohřben na býv. hřbitově u sv.Martina na Starém městě

PD Brokoffů s portrétem J.B., J.Mařatka 1909

Martinská,u kostela sv.Martina


Řezbář a sochař,zakladatel pražské sochařské rodiny.Autor plastik v Libochovicích,Klášterci nad Ohří,Tachově,na Sv.Hoře u Příbrami a jinde. Jeho řezbářský Nepomuk v kostele na Skalce byl předlohou bronzové sochy svatého,první plastiky plastiky na Karlově mostě (1683).Plastiká výzdoba Toskánského paláce atd.


Kdys byl u kostelíka sv.Martina v Martinské ulici na Starém městě hřbitov a nedaleko od něj měl sochařskou dílnu tři sochaři českého ba- roka: Jan Brokoff otec a synové Michael Josef a Ferdinand Maxmilian. Ve zbytku původní zdi hřbitova je zasazena pamětní deska se vzácným por- trétem Jana Brokoffa z alba soudobých umělců,pořízeným sochařovým příte- lem malířem Balzerem.

V roce 1675 slovensý řezbář vydal za obživou do Řezna a zastavil se při tom v Praze,v níž zůstal pět roků.Nebyl katolíkem,ale protože by v české zemi jako evangelík ze slovenské Spiše neobstál,prostě by ho vy- obcovali ze země,přestoupi na pravověrné,jak se říkalo,katolické nábožen- ství obdobně jak to před nim učinil malíř Karel Škréta.Jenže co člověk neučiní pro svou obživu.Aby prokázal,že je pravověrným člověkem,prý si osvojil cikánské dítě a vychoval je v katolické víře.

"Cuius regio,eius religio" (čí země,toho náboženství) platilo po Bí- lé hoře v české zemi,kde vládla převážně cizí katolická šlechta,která se zasloužila o porážku na Bílé hoře 8.lispopadu 1620.Konfiskaci majetku čes- ké kališnické šlechty,která musela ze země,prováděl bezprostředně po bit- vě na Bílé hoře hr.Lichtenstein,který byl rovněž v čele tribunálu popra- vy českých 27 pánů 21.6.1621 na Staroměstském náměstí.

Nepředstavitelně zbohatlá pobělohorská šlechta i katolická církev chtěly zdůraznit svou moc i stavbou reprezenračních paláců,kostelů a cír- kevních indstitucí.Zakázky na plastickou výzdobu se Brokoffům jen hrnuly. Žáfal se pochopitelně trvanlivější materiál než dřevo,proto museli socha- ři i řezbáři přejít ke kameni a kovu.


Jan byl kouzelník dřeva a nedokázal v kameni přesvědčivě zhodnotit daný námět.Ale svou šikovností zaujal barona Wunschwitze,který jej pozval na své panství v Ronšperku a zadal mu úkol,aby vyřezal podle plastiky ví- deňského sochaře Rauchmullera figuru Jana Nepomuckého.Janovi bylo třicet roků,když jeho dřevořezbu Nepomuka nechal baron v roce 1683 odlít do bron- zu a postavit jako první sochu na Karlův most.Byl to svatý historicky ne- prokázaný,ale literárně pěkně vybájený kronikářem Václavem Hájkem v Čes- ké kronice.Mlčenlivý svatý byl protiváhou hlasitě kritizujícího marnivost církvě Jan Hus.Proto byli všichni husitští vůdci a následníci Čeští brat ři úředně zakázáni a v roce 1729 byl pomyslný svatý za obrovské slávy kanonizován,čili prohlášen za svatého.Brokofova řezbářská předloha dnes stojí v chrámu sv.Jana Nepomuckého na Skalce v Praze.

Na svých sochařských štacích po západních a severozápadních Čechách zanechal Jan Brokoff plastiky v Manetíně,v Červeném Hrádku u Chomutova, v Klášterci nad Ohří,v Libochovicích a Tachově.Ba i morový sloup v Broumově je z jeho dílny.Po jmenovaných štacích se Jan usadil v roce 1692 natrvalo v Praze,zprvu v dílně u sv.Jindřicha,pak si koupil dům na rohu Skořepky a Uhelného trhu u kostelíka sv.Martina,kde rodina prožila celý život.

V Praze obdržel velkou zakázku v Toskánském paláci na Hradčanech, v němž vytvořil antické postavy.V roce 1700 dodal dvě plastiky do Často- lovic,pak zhotovil náročný portál na Svaté hoře u Příbrami i sochy pro far- ní kostel v Sedlčanech.

Jan Brokoff měl tři syny a dceru:dva synové sochařili,třetí syn se stal dvorním básníkem císaře Karla VI. a dcera s chotí vedly domácnost. V rodinné dílně se pracovalo na nespočetných zakázkách zprvu společně. I pro znalce je dnes obtížné určit z velkého množství plastik,kdo ji vy- modeloval,protože stylové odlišnosti každého z nich splynuly.Mluví se o stylu dílny Brokoffů a ta ve své době patřila k nejpřednějším.

Dílna byla uprostřed Starého města,proto se v ní scházeli dosti často nejen zámožní zákazníci,ale také kumštýři k debatám nejenom o umění. Mezi stálé návštěvníky patřil Janův vrstevník Jan Jiří Balzer z nedale- kého domu "U tří kůzlátek".Ten ulehčil práci historikům umění čtyřdílným dílem životopisů devadesáti významných umělců své doby.Zařadil mezi ně i svého přítele Jana Brokoffa a nakreslil k jeho biografii portrét.