Jan Zika

Z Pražský pantheon
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

21.11.1902 Chodouň u Zdic 15.6.1942 Praha Umučen gestapem na Pankráci

PD s bystou,J.Lukešová 1961 Na Malovance 724/6Český politik a odbojový pracovník. Pracoval v tělovýchově a mezi mládeží.Řídil II.ilegální vedení KSČ za nacistické okupace.   Otec se vrátil z l.světové války,jež stála lidstvo na l0 milionů

obětí a 20 milionů mrzáků zmrzačen.Jako nejstarší z šesti dětí převzal mnoho rodinných starostí na sebe.Vyučil se ševcovině a v roce 1922 si našel místo v Baťově správkárně obuvi v Praze Vršovicích.Byl velmi nada- ný,přemýšlivý a charakterní,napsal o něm po třiceti letech ve vzpomínko- vé knuize univ.prof.Václav Černý.

   V detenácti vstoupil do Federace dělnické tělovýchovy Komunistické

strany Československa,která právě vznikla osamostatněním části členstva Sociální demokracie (1921).Povšimli si dvacetiletého mladíka klidné pova- hy a jeho a snahy o sebevzdělání.Jeho funkční kariéra proto stoupala rychle: po dvou letech řídil v Kladně novou organizaci mládeže,nazvanou po ruském vzoru "Komsomol".A rovněž v Kladně,kde působil v odborářských i stranickcých funkcí dlouho A.Zápotocký,jej zvolili organizačním tajem- níkem Komunistické strany.

   Každý funkční postup byl pro něho stupínkem k získávání vědomostí.

Poválečná doba probouzela v dělnickém prostředí naděje na lepší živobytí i touhy po vzdělání.V dělnictvu se zrodila "uhlířská víra",jak nazval tou- hy chudých prof.Šalda,že život může být lepším i pro pěšáky života.Zika byl plný této víry a plný touhy,aby to nebyla jenom víra,ale i vzdělané přesvědčení,protože jenom věřit v něco zatlačuje člověka do bezbraného očekávání od jiných.Ruska revoluce v Říjnu otevřela prostor činu pro spra- vedlivější život.

   Ziku poslali na dvouletou školy v Moskvě.Přišel zpátky,když se svět

začal otřásat hospodářskou krizí.V ČSR bylo na milion nezaměstnaných,kte- ří nemohli žít z podpory 10 Kč na rodinu.Nebylo třeba žádného politického agitátora,agitátorem se stal hlad a ten vyhnal lidi do hladových pochodů, demonstrací v ulicích.Na nepokoje dělnictva,jak prozrazuje historie,není

jenom vyjednávání,ale v nejhorším vládní moc používá i na hlad zbraně. Střety s policií způsobily smrt lidí."Tiše,tiše,střílelo se...",zaveršo- val tehdy nad padlými pod četnickou střelbou prof.Šalda.

   Pro Ziku to všechno byla obrovská lidská,národní i politická škola.

Organizoval,řečnil,vedl jednání,byl politickým pěšákem,který nepřerostl do funkčních lavic.Zažil i občanskou válku ve Španělsku,v níž se rozhodo- valo o osudu demokratického vládního systému.Oddíly obránců demokratické vlády ve Španělsku musely utéci do exilu.Potom 29.září 1938 podepsaly bez účasti ČSR vlády Anglie,Francie,Německa a Itálie "Mnichovskou smlouvu", která znamenala anexi českého území Němci.

   Zika pomáhal při útěku nemeckých antifašistů do exilu.Ještě před ně-

meckou anexí 15.března 1939 se začal v ČSR formovat protifašistický ile- gální odpor a když Hitler hleděl z oken Pražského hradu na pokořenou Prahu, čeští důstojníci,sokolstvo,politické strany socialistů i nesocialistů vy- tvořili síť ilegálního hnutí,mezi nimiž byl i I.ilegální ústřední výbor KSČ,v němž byl Zika pověřen zprvu organizací ilegální činnosti mládeže a potom organizoval spojení ilegálního ústředí KSČ s ilegální sítí v ČSR.

   V roce 1941 byl zatčen celý ilegální ústřední výbor KSČ.Zika,který

se právě ukrýval u herce Jindřicha Plachty,gestapu unikl.Sám se ujal ve- dení nového 2.ilegálního výboru KSČ,v němž pracovali i J.Fučík,J.Černý a mnozí z těch,na něž Fučík vzpomínal ve své světově proslulé "Reportáži psané na oprátce"(přeložena do 90.jazyků).

   Dne 27.května 1942 byl spáchán atentát na Heydricha.Na obrovskou

razii se za atentátníky v Praze vydalo na 450 policistů.Po stovkách byli popravováni čeští lidé na střelnici v Kobylisích Češi a výhrůžné vyhlášky visely po domech i na ulicích.V noci z 27.na 28. května gestapo obklíčilo blok domů v Břevnově,kde se v ulici Na Malovance Zika skrýval u Preislerů. Chtěl sešplhat s prvního patra po provaze,ale provaz se přetrhl a Zika zůstal na dlažbě z nalomenou páteří.

   Jaroslav Veselý alias Zika byl převezen do pankracké věznice a

15.června dodýchal u výslechu.