Michal Jan Josef Brokoff

Z Pražský pantheon
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

28.4.1686 Klášterec nad Ohří

8.9.1721 Praha

Pohřben na býv. hřbitově u kostela sv.Martina

PD Brokoffů s portrétem Jana Brokoffa, J.Mařatka 1909

Martinská ul.,u kostela sv.MartinaSochař českého baroka,nejstarší syn Jana Brokoffa.Vyučen v dílně otce a u sochaře Quitainera.Z plastik: sousoší "Křest Krista" pro Karlův most, Hekules pro zahradu Kolowratského paláce v Praze,postavy českých patronů v Děčíně,sv.Jan Nepomucký v Praze.Data narození dětí zakladatele pražského sochařského rodu Jana Bro- koffa mapují pracovní štace na jeho cestě ze západních Čech do Prahy. Klášterec nad Ohří je rodištěm nejstaršího syna Michala Josefa.Otec v Kláš- terci vkomponoval své plastiky mezi vzácné stromoví zahrady thunovského zámku v letech l685-7.Ve starém barokním pivovaře vykouzlil kašnu světadí- lů a další dodnes zachovalé plastiky.

Z Klášterce rodina putovala do Červeného Hrádku u Chomutova,kde se narodil sochařský genius rodu Ferdinand a do Prahy Broffové přišli v roce 1692 a to natrvalo.

Michal převzal otcovu dílnu u hřbitovní zdi kostela sv.Martina v ro- ce 1718.Byla už širokodaleko známa.Michalovi bylo 32 roků,měl za sebou řa- du plastik,jenže tři roky po převzetí dílny zemřel.

Odmalička zkoušel podle otce dláto, vyposlouchal kdeco z debat kum- štýřů,kteří se v dílně setkávali a hodně se debatovalo nejenom o umění. Dílna byla pro chlapce jakousí uměleckou školou,pramenem všestranných zna- lostí,protože se tu setkávali kumštýři dláta,štětce i péra.Do dílny chodi- li i bohatí zákaznící a u té příležitosti se zase projednávaly otázky finan- ční,materiálové,postavení plastiky do prostoru,prostě všechno možné a něk- dy i konfliktní.

Michal se neučil jen u otce,ale také v ateliérech dvou pražských sochařů F.O.Quitainera a J.O.Mayera.To byla jeho sochařská škola.Už před svou dvacítkou pracoval s otcem na nejednom díle,např. sousoší morového sloupu v Broumově u Náchoda je výsledkem rodinné spolupráce a dokončili


je v roce 1706.Patrně v téže době vznikalo v dílně i Michalovo samostatné dílo - sousoší "Křest Krista" pro Karlův most,které je dnes uloženo v la- pidariu Národního muzea stejně jako jeho další socha pro Karlův most "Sv.Josef".

Do dnešních časů se na Karlově udržela jenom Michalova socha "Sv. Vojtěcha",jenže dodneška se odborníci přou,zda to není společné dílo celé sochařské rodiny,čili dílo,jež zprvu vytvářeli všichni tři sochaři spolu. Údajně Michalův styl v lecčems připomíná styl mladšího bratra Ferdinanda.

Michalovi však zbývalo málo času na tvořivý rozlet.Byla mu dána jen hrstka zdraví a navíc vedl dílnu i se všemi administrativními nároky,jež z toho vyvěraly.Zákazníci nejvíc žádali jeho plastiku "Sv.Jana Nepomucké- ho".Byla to dobová nábožensko-politická konjunktura,v níž se bohatí před- bíhali,aby vyjádřili svou konformnost s trendem času.

Schylovalo se ke kanonizaci Jana Nepomuka,čili jeho vyhlášení za svatého,jež proběhla za obrovské parády a za účasti tisíců lidí,kteří byli "přesvědčování" k účasti mnohdy ne zrovna způsoby dobrovolnosti. V roce 1729 kanonizace proběhla a pak už jen šlo o to,aby nový svatý měl pomníky všude,kde na ně měli peníze.Michalův Jan Nepomucký se stal nepo- stradatelný.Dodnes stojí v kostele Nejsvětější Trojice na Vinohradech či u kostelíku sv.Jana Nepomuckého poblíž Újezda (Na prádle).Sochu si objed- nal Rožďalov,ba i rodiště českého písmáka J.J.Vaváka Skramníky u Českého Brodu.Našla své místo i v Petrovicích u Rakovníka a patrně je z Michalova dláta i sv.Jan Nepomucký pod radničními schody na Hradčanech.

Odborníci se shodují,že plastiky Michala Brokoffa jsou rozpoznatel- né od otcova a bratrova stylu tím,že veškerý výraz vtěluje do sochařského propracování hlavy.Právě hlava plastiky byla velkým problémem zakladatele rodu,když přešel k řezbářství na kamán.Nedokázal rozjasnit výraz tváře. Oproti mladšímu Ferdinandovi Michalovi schází Michalovi preciznější kom- pozice mimiky čili gestikulace a její splynutí s draperií.

V kolovratském paláci na pražském Starém městě stojí Michalův Her- kules a na Vyšehradě sv.Ludmila.Po Čechách se mu ještě přisuzují plastiky českých patronů na gotickém mostě přes Ploučnici v Děčíně a rovněž sousoší P.Marie v Polici nad Metují.

Po jeho smrti vedl dílnu geniální Ferdinand.A zanedlouho sláva dílny Brokofů vyhasla Ferdinandovým úmrtím.Sestra sochařů předala věhlasnou dílnu třetímu Antonínu Brokoffovi,který byl dvorním básníkem císaře Karla VI.