Otakar Španiel

Z Pražský pantheon
Verze z 26. 12. 2019, 11:05, kterou vytvořil Tomáš Gardelka (diskuse | příspěvky) (naimportována 1 revize)
(rozdíl) ← Starší verze | zobrazit aktuální verzi (rozdíl) | Novější verze → (rozdíl)
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

13.6.1881 Jaroměř 15.2.1955 Praha Pohřben na Vyšehradě

PD s portrétem,J.Prádler 1969 Na Ořechovce 487/35


Český sochař,řezbář a jeden z nejlepších medailérů.Žák J.V.Mysl- beka.Z díla: bysty J.E.Purkyně,T.G.Masaryk,M.Švabinský,J.Suk, K.Kovařovič.Medaile 50.let zákl.kamene Národního divadla,Karlova universita,výzdova bronzových dveří v západním průčelí sv.Víta. Návrhy kovových mincí.


 "umělec se má snažit,aby zachytil objekt v jeho nejjasnějším

pohledu tak,aby jeho nejpodstatnější znaky a plastické hodnoty se uplatnily v největším rozsahu."

                  J.V.Myslbek


   Na konci 1.světové války pozval režisér Národního divadla J.Kvapil

k návštěvě Prahy jihoslovanského spisovatele I.Vojnoviče.Španielovi při- padl úkol,aby slavného literáta portrétoval.Z patnácti sezení,jež si so- chař vyžádal,zbyly snad jenom tři hodiny,protože policie známého spiso- vatele okamžitě vyhostila.Španielovi tři hodiny stačilo,aby vytvořil jedno ze svých nejlepších nejen děl.

   Ani Myslbek nepostřehl v osmnáctiletém studentovi tak zřejmý talent,

když se k němu v roce 1899 hlásil na Akademii do ateliéru.Nepřijal jej. Mladík měl zkušenost z otcova cínařství a rytectví,z rytecké školy v Ja- blonci nad Nisou a když neuspěl,odjel do vídeňského ateliéru medailéra Tantengaya.V roce 1902 mu zkouška na pražskou Akademii vyšla.Byl to rok nezapomenutelný,protože viděl pražskou výstavu francouzkého sochařského Mistra Rodina a snad i záviděl Mařatkovi,Muchovi a Braunerové,že jej mohou provázet Slováckem.Plný dojmů z italské renesance,odvážil se zaklepat v Praze na dveře Myslbekova ateliéru podruhé.

   Nerudně přísný profesor jej přijal vlídně a objevil v něm po třech

letech skvělého sochaře.Španiel byl na Akademii do roku 1904 a pak odjel na 8 roků do Paříže a ta léta v Mekkce umění měla rozhodující vliv na růst jeho umění.Proslulý Francouz Charpentiér mu pomohl k dokonalejší technice

a pak se naděje českého sochařství rozhlížela po ateliérech kumštýřů z ce- lého světa.V duchu světelného symbolismu francouzské medailérské školy vy- tvořil řadu plaket: Vrchlického,Jansena,Denise,na oblíbené sportovní ná- měty vymodeloval plastiky Diskobolos,Fotbalista,naskicoval imtimní akty Myjící se ženy atd.

   V roce 1910 se vrátil a v portrétech uměleckého historika Matějčka

a světového vědce J.E.Purkyni se vrátil k realismu.Z jeho prací dýchala dynamická tvarová nota sochaře Bourdella i klasicky zklidňující tón Maillo- lův.V tom čase rovněž vytvořil tvarově moderní portrét T.G.Masaryka.

   Po 1.světové válce se zvedlo nadšení nad prvním českoslovenkým stá-

tem a v roce 1919 se uznávaný umělec zásluhou Myslbeka stal profesorem me- dailérské speciálky pražské Akademie.Španiel si nechal od arch.Machoně postavit na Ořechovce nedaleko vilky sochaře B.Kafky dům.V tom čase se chystal ke svému největšímu životnímu dílu na vstupních dveřích do kate- drály sv.Víta.Výtečný kreslíř Brunner nakreslil na sto figur,jež předsta- vují legendu o založení chrámu,o životě sv.Václava a dávných tajuplných příbězích a kultech českých dějin.Skvělého díla se už dotkly ruce milionů lidí z celého světa a další miliony lidí si denně podávaly i jeho čsl.min- ce,jež navrhl v roce 1919: padesátihaléř,koruna,pětikoruna,desetikoruna, dvacetikoruna a kovová padesátikoruna.

   Španiel vytvořil i dlouhou řadu medailí: od plakety Karlovy universi-

ty z roku 1903,kdy byl univerzitě navrácen její titul,přes medaili k výro- čí položení základního kamenene k Národnímu divadlu,pamětní deska L.v.Beet- howena na malostranském starém hotelu V lázních,medaile sportovní atd. Pro město Nimes,rodiště francouzského historika E.Denise,autora třísvazko- vého díla "Čechy po Bílé hoře" a dalších studií o české zemi,vymodeloval historikův pomník,a sochař K.Dvořák jej vymodeloval pro Prahu a stál do likvidace Němci v roce 1940 na Malostranské náměstí.Tento Francouz,Masary- kův přítel,se zasloužil o vznik ČSR v roce 1918,což bylo slavnostně zdů- razněno na prvním zasedání Národního shromáždění ČSR 28.říkma 1918.

   Španiel modeloval plastiku Masaryka rovněž pro Pardubice a byla před-

lohou Masarykově plastické postavě na Hradčanech.Do Komárna si odvezli je- ho Štefánika a v Oseku u Duchcova stojí jeho M.J.Hus.Španiel vystavoval v Paříži,Bruselu,Gentu,Římě,Lublani,Záhřebě,Bělehradě a v dalších metropo- lích.Byl poctěn velkou stříbrnou medailí na světové výstavě v Bruselu, v Gentu a získal čestný diplom za dekorativní umění v Paříži.Výčet jeho díla je rozsáhlý.

   Do jeho rodinného života zasáhla tragedie.Jeho syn bojoval proti fa-

šismu v československé zahraniční armádě a gestapo to rodičům dávalo na- jevo.Dokonce oba rodiče věznili.Po válce syna hledali a zjištili,že padl v boji na Rýnu.Dlouho hledali jeho hrob a po letech jej našli a ostatky uložili na Vyšehradě,kde zanedlouho sami ulehli.