Thomas Woodrow Wilson

Z Pražský pantheon
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

28.12.1856 Staunton ve Virginii 3.2.1924 Waschington Pohřben v katedrále ve Waschingtonu

PD s portrétem,1990 Nádraží pres.Th.W.Wilsona,vstupní halaAmerický politik a historik.Prezident USA v letech 1913-1921. Článkem "Kabinetní vláda USA" a knihou "Kongresová vláda"vstou- pil do politiky.V Evropě získal popularitu knihou "Stát",v níž vypsal dějiny národů Rakousko-Uherska.V lednu 1918 koncipoval 14 bodů programu uspořádání světa po válce.V 10.bodu požadoval autonomii i pro národy rakouskouherské monarchie.


"Národům Rakousko-Uherska,jejichž místo mezi národy přejeme si vidět

chráněno a zajištěno,má býti dáno nejvolnější příležitost k autonom- nímu vývoji".

             Ze 14.bodů Wilsonova mírového
             programu z 8.1.1917  Wilson byl o čtyři roky mladší než T.G.Masaryk.Syn presbytarianského

teologa ve Veraille se tudiž narodil v době Lincolnovy občanská války. V roce 1875 si na studia do koleje v Princetonu přinesl rodinnou nábožnost a svobodymilovnost.Tommy věděl,co bude v životě dělat a podle toho se dal do studia politických institucí,dějin USA a Velké Británie.Vytkl si za cíl, že bude ministrem námořnictví nebo guvernérem.Přestože život lidem korigu- je jejich cíle,Tommy neuhnul.Řečnil,zveřejňovat svoje názory v čas.Prince- toniana a ve 3.ročníku studia překvapil veřejnost statí "Kabinetní vláda v USA".Kritizoval v ní absolutní moc Kongresu a vyslovil se pro rozšíření pravomoci vlády.

  Ve Virginii,kde studoval práva,se jeho "biblí" stalo dílo anglického

filosofa a ekonoma Stuarta Milla.Když v roce 1885 byl na praxi v Atlantě a překvapil knížkou,v níž sebevědomně a s patřičným rozhledem vydal knihu "Kogresova vláda". Na důkladné dokumentaci v ní promýšlel dosavadní vládní praxi.Bylo to odvážné a v jeho letech nevídané,což veřejnost vřele uvítala

a Tommy získal popularitu.

   V roce 1889 už JUDr.Wilson ohnivě debatoval v klubech a na jeho slova

se čekalo.Vydal tehdy pozoruhodnou knihu s názvem "Stát",v níž Americe ob- jevil její historické a politické kořeny ve starém evropském kontinentě a přitom uvažoval,do jaké míry jsou vhodné či nevhodné pro Ameriku.A to byl Wilsonův poslední stupínek na místo vedoucího katedry princetonské univer- sity.

   Do konce století se Wilson zvedal k vědeckým cílům a postavení tak

rychle,že jej sedmkrát vyhlásili za nejlepšího profesora univerzity.Vyni- kal v publicistice např. esejemi "Být člověkem",řečnil v okolních městech a vydal tři ekonomicko-politologické studie:"Rozdělená a sjednocená" (Ame- rika 1829-1889),"Kalendář velkých Američanů" a "Dějiny amerického lidu".

   V roce 1902 Wilsona zvolili za rektora princentonské university a

jeho věhlas se rozšířil tak mocně,že za nim přijeli na debatu i Mark Twain, Robert Lincoln,syn bývalého presidenta,bankéř Morgan a mnoho jiných čel- ných osobností.V roce 1908 vydal čtyři přednášky pod názvem "Ústavní vláda ve Spojených státech",v nichž odmítl evropský socialismus a vyslovil se pro liberální ekonomiku,jenže později mu praxe života názory změnila.Osvo- jil si myšlenku nezbytnosti státního zasahování do správy země a podstrhl silné postavení presidenta.Obrazně říkal,že stát je "progresivita s brzdou".

   V roce 1910 oslnil svou přednáškou americké bankéře tak mocně,že

se o jeho přízeň začala ucházet i politická elita země.Wilsonovi se na- plnil studentský sen o guvernérském křesle a opravdu je dosáhl v New Jer- sey.

   V roce 1912 za Wilsonem přišli představitelé Demokratické strany a

nabídli mu,aby za ně kandidioval na prezidenta USA.Tak se Wilson vydal na řečnické turné po Americe a voliči po většinou tleskali.Při prezident- ské inauguraci 4.března 1913 řekl:"Spravedlnost a jedině spravedlnost se musí stát našim heslem." Byl přesvědčen,že osud dal USA šanci,aby se staly vedoucí silou ve světovem dění.

   V pražském parku před secesním Wilsonovým nádraží arch.Fanty stával

kdysi vysoký Wilsonův pomník,který odstranili za okupace ČSR Němci.Češi si amerického státníka velmi vážili.Ctili jej proto,že se ve 14.bodech svého mírového programu vyslovil o právech národů na sebeurčení.Už 3.září 1918 Wilson uznal Masarykovu "Českou Národní radu" za prozatímní vládu samostat- ného státu - Československo.Po válce 18.října 1918 odepsal Rakousko-Uher- sku,které se snažil znovu slepit císař Karel I.,že o formě své existence se vysloví národy Rakousko-Uherska samy.To bylo a je demokratické a jedině možné a historicky oprávněné.

   Wilson přijel do Evropy na jednání o Versaillské mírové smlouvě

s Německem a o poválečném uspořádání dne 28.června 1919.Jeho presidentství se však 3.března 1921 schýlilo ke konci.Rok předtím ještě obdržel Nobelo- vu cenu za "heroické úsilí o nastolení nového mezinárodního pořádku".

   A pak si k odpočinku i další vědecké práci koupil vilu u Kongresovy

knihovny a chystal se psát knihu o filosofii politiky,o níž snil.Nedostal se k psaní,protože zemřel a dne 3.února 1924 byl bez oficialit pohřben v kapli katedrály.Pomník,l924 park Vrchlického před Wilsonovým nádražím (odstraněn Němci 1939)