Otto Gutfreund

Z Pražský pantheon
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání

3.8.1889 Dvůr Králové

2.6.1927 Praha

Pohřben na Vinohradech


PD s bystou,K.Dvořák,A.Gutfreundová,arch.J.Novotný 1965

Spálená 115/55 (busta zmizela roku 1993)


Český sochař.Jeden z prvních v Evropě uplatnil kubismus v sochařství.Oblé tvary jeho plastik pak vyvolala civilistní a sociální tématika začátku 20.let.Z díla: "Úzkost","Don Quijot", "Cellista","Fabrička" aj.Nejznámější je pomník "Babičky" v Ratibořicích a sousoší "Rodina".


"Guttfreund dokonce v některých pracích ovlivnil daleko staršího Štursu..." J.Bauch, Barvy století


Gutfreundův ateliér ve Spálené ulici překvapil na první pohled "..čistotou nejen slohovou,ale čistotou solidního řemesla..",vzpomínal na svůj mladý sochařský idol malíř a sochař Jan Bauch.Gutfreund nebyl o mnoho starší než nastupující generace umělců.Měl však autoritu mistra. Na pražskou Umělecko-průmyslovou školu k prof.Drahoňovskému přišel z ke- ramické školy v Bechyni a po absolvování "Umprum" v roce 1909 odešel na rok do ateliéru soukromé školy Grande Chaumiere v Paříži k sochaři E.A.Bourdellovi.Třebaže jej Bourdelle oslnil,objevil si v Paříži i picas- sovský kubismus.

Doma zatím zčeřili výtvarnou hladinu fauvisté malířské skupiny "Osma"(1908) a veřejnost se o nich vyjadřovala nešetrně.Jenže mládí hle- dalo nový tvar,oslněno výstavami francouzského umění a Nora Muncha v Praze. Paříž byla Mekkou i českých umělců,v ní vyrostla světovost Čechů Čermá- ka,Muchy,Kupky,ale rovněž Guttfreunda.Byl totiž z prvních,kdo si troufl dát svým plastikám kubizující tvar.Moderní proud však získával nové vyzna- vače,kteří se přebírali v tvarové klaviatuře v přesvědčení,že realitu potřeba umělecky nazírat jinak,moderněji.

V roce 1911 vznikla "Skupina umělců výtvarných",jež vydávala čas. "Umělecký měsíčník".Vedle malířů Špály,Filly,J.Čapka a dalších se přidru- žili i K.Čapek,arch.Gočar,Janák,nu prostě všichni vyznavači moderního umě- ní.Jako jediný sochař byl ve skupině Guttfreund.Na druhé výstavě Skupiny v Praze roku 1912 vystavoval i Picasso.

Guttfreund znovu odjel do Paříže.Zřejmě nahlédl i k francouzkému sochaři Duchamp-Vilonovi,který měl ateliér blízko Čecha Františka Kupky. Usilovně zkoušel kubistický tvar i abstrakci (Úzkost,Cellista).Jenže do mladých plánů nemilosrdně vtrhla válka a Gutfreund se přihlásil do fran- couzských legií.Jeho duši zalila krvavá trpkost zákopů a jeho skicák do- naha obnažoval realitu hrůzy.

Po návratu z nejistoty života do života vybuchovala kolem radost z národní svobody i z naděje na sociální spravedlnost.Umění bylo strženo nádhernou vizí.Gutfreund ještě po válce zkoušel abstraktní konstrukce hlav,ale brzo jej unášel proud civilistního a sociálního umění.Bourdellův vzepjatý tvar a oblost Duchampa jakoby rezonovaly s keramickým kruhem bechyňské školy,kterou absolvoval.Vytvořil v té době řadu plastik: "Návrat z legií","Obchod","Námořníci","Rváči",Švadlenka".Oblý,biomorfní tvar Gut- freundův ovlivnil architekty,malíře,ba i samotného sochaře Štursu.Aby tvar svých plastik ještě oživil,začal je polychromovat.

V jeho ateliéru s nim pracoval mladší sochař Stefan,který dodával tvarůmu jemnost,a malíř Wachsmann a rovněž Filla plastiky polychromovali. Ba i Bauch mu pomáhal převádět tvar do dřeva.Bylo to novum,originální a citově zušlechťující.

Guttfreund vstoupil mezi sochaře Evropy,kteří naznačovali umění nové cesty.Jeho plastiky jsou sochařskou modifikací proměn,jež se valily vším uměním,ale jaho styl byl od počátku rozpoznatelný,jedinečný a neopakova- telný.

Vytvořil celou galerii plastik na budovách:na Poříčí v Praze zdobí jeho plastika budovu ministerstva průmyslu,ve Varšavě vyšperkoval budovu československého velvyslanectví.Svéráznou zněžnělou monumentalitu dal své- mu,všeobecně známému sousoší "Babičky" B.Němcové v Ratibořicích a rovněž sousoší "Rodina".

Už se zřejmě dávno zapomělo,že první pětikoruna po vyhlášení samo- statnosti Československa pochází z jeho dílny."Umění výtvarné roste je- nom ze solidního a velikého řemesla",připomíná Bauch.A z velikého talen- tu,můžeme velkého malíře i sochaře doplnit.

V roce 1926 se stal Guttfreund profesorem na Umělecko-průmyslové škole.Nebylo mu však přáno více času pro tvorbu.Po roce se v parném dni 2.června navečer rozbouřilo nebe a Guttfreund se při koupání ve Vltavě utopil.Bauch o svém učiteli a příteli napsal suše,ale vroucně :"..tenkrát české výtvarné umění ztratilo snad největší sochařský talent tohoto sto- letí".